در ادامه بحث فلسفه می رویم به سراغ فکر کردن به جواب های چندین سوال مهم فلسفی درباره مذهب و دین ..

البته تو ای دوست من تصور نکن اینجا قرار است که به مومنان را به غیر مومن ها تبدیل کنم اینجا چالشی برای آزمایش ایمان تو می تواند باشد.
هدف این است که با توجه به تفکر فلسفی به بررسی موضوعاتی بپردازیم که از نظر اهمیت در درجه بالایی قرار می گیرند.
دین و مذهب در واقع در درجه مهم ترین سوالات قرار خواهند گرفت.

این نکته را فراموش نکنید که فلسفه بر اساس علت و دلیل است و دین و مذهب بر اساس ایمان!

خب در خیلی مواقع هم فیلسوف ها با تفکر و دقت سعی در یافتن علتی برای ایمان و استحکام بخشیدن به ایمان بوده اند. البته برخی از مسائل بیان شده در این ماژول ممکن است با عقاید و تفکرات خیلی ها متفاوت باشد. در این دنیا می توان بر اساس باور ها زندگی کرد و زندگی خیلی خوبی داشت. ممکن است پاسخ به برخی از سوالات مطرح شده توسط تفکر فلسفی به سادگی اعلام شود، "خب من باور دارم که ..." در این حال ممکن است بسیار از افراد این دلایل را قبول کنند ولی در فلسفه عبارت "من باور دارم.. به همین دلیل ..." جواب پذیرفتنی نیست و بر پایه کمبود دانش و اطلاعات است.
پس نیاز است که برای هر باور دلیل محکمی وجود داشته باشد و آن باور با سوال و تفکر و اطلاعات بدست آمده باشد.

و اما درباره دین بسیاری مسائل و مباحث وجود دارد که مردم درباره آن ها نگران هستند ولی بدانید که همه حرف های آن ها نه کاملا درست و نه کاملا اشتباه است؛ آن ها نکاتی می ببنند که سوال به وجود می آورد.
پس آماده باشید تا درباره موضوعاتی بسیار بسیار مهم که اساس زندگی و طرز تفکر شما را می سازد فکر کنیم؛ مسائلی همچون خدا، مذهب، واقعیت، دانش، دین، حقیقت، ذهن، آزادی و بسیاری از این گونه مسائل که برای خیلی از مردم روی زمین میراثی مشترک اند.

موضوع مذهب موضوع مهمی است که فلاسفه خیلی اوقات درگیر آن هستند، معنای دین به تعبیر فلسفی، از طریق حدس و گمانه زنی و البته انتقاد .. پس از این مفهوم و ارزش دین، مسائل مهمی هستند که در این ماژول به آن خواهیم پرداخت.

الهیات - به باور ها می پردازد با توجه به روش عقلانی و در نظر گرفتن ایمان.

فلسفه دین منطقی است - فلسفه دین، تفکر منطقی در مورد مسائل و نگرانی های مذهبی بدون پیش فرض بودن وجود خدا یا وابستگی به وجود ایمان است.


هر کدام از این مطالب را در یک مطلب جداگانه بررسی خواهیم کرد. لطفا نظراتتان، افکارتان و حرفهایتان را با من در میان بگذارید.