با ارائه لایحه بودجه سال ٩٧ از سوی دولت به مجلس،عوارض خروج از کشور ٢٢٠ هزار تومان و عوارض خروج از کشور برای زائران حج تمتع، عمره و عتبات عالیات ١١٠ هزار تومان تعیین شد.

این مبلغ براى خروج بیش از یک بار از کشور به میزان ٥٠٪‏ یعنی ٣٣٠ هزار تومان و بیش از آن به میزان ١٠٠٪‏ یعنی ٤٤٠ هزار تومان خواهد بود.

با توجه به این قانون جدید همه کشورها از جذب توریست درآمد خواهند داشت و ایران از دفع توریست!