تالس

تالس فیلسوف مکتب ملطی بود که حدود ششصد سال قبل از میلاد مسیح می زیست از او به عنوان آغازگر فلسفه و نخستین چهره علم یاد می شود. او در میلیتوس در ایونیا جایی در ترکیه امروزی متولد و پس از سفرهای بسیار در همان جا از دنیا رفت.

از او حکایت هایی روایت شده که به حکایت حکما شبیه است از جمله داستان تالس وقتی که مشغول دیدن ستاره ها بود از شدت بی توجهی درون یک چاه افتاد؛ یا داستان احتکار زیتون توسط او چرا که توانسته بود تشخیص دهد که زیتون در آینده کمیاب خواهد شد!

 بعضی گفته اند که او سوداگر حرفه ای بوده مثلا، ارسطو درباره او چنین گفته: 

می گویند تالس در علم نجوم چنان مهارتی داشته که هنوز زمستان تمام نشده تمام دستگاه های روغن زیتون گیری را اجاره می کرده و همه محصولات را پیش خرید می کرده و چون کسی نمی دانسته که قضیه از چه قرار است، بعد از زمستان محصول زیتون به شدت کمیاب می شده و او از این طریق بسیار ثروت بدست می آورده.

تالس عقیده داشت همه مواد در یک عنصر نخستین وحدت دارند، او این عنصر را آب می دانست. ارسطو عقیده داشت ممکن است از این رو که همه موجودات به آب نیاز دارند به این نتیجه رسیده باشد. عقیده دیگر توانایی آب در بخار شدن و یخ زدن بوده و در آن زمان درک این موضوع برای کسی قابل فهم نبوده و این عامل باعث شکفتی تالس شده که آب به سه حالت جامد و مایع و گاز تغییر شکل می داده است.

سیال بودن و بی شکل بودن آب هم بی شک عاملی بوده که تالس را به این بکر فرو برده است که عنصر اصلی جهان آب است. 

تالس به روح معتقد بود و عقیده داشت آهنربا دارای روح است، چون می تواند آهن را حرکت دهد.

او همچنین می گفت همه چیز پر از خدایان است!

این گفته او کمی نا واضح است اما بعید می رسد او به درک همه خدایی رسیده باشد.

چیزی که تالس را متمایز می کند تلاش او برای درک جهان از راه تفکر و مشاهده و واقع بینی، دور انداختن افسانه های دینی و تفسیر های اساطیری است. به گفته ارسطو تالس شروع کننده ی فلسفه است.

معروف است که تالس خورشید گرفتگی سال ٥٨٥ قبل از میلاد مسیح را پیشگویی کرده است، او همین طور توانسته بود یک تقویم نجومی و یک تعیین خط کشتی ها از طریق ستاره های دب اصغر ایجاد کند.

او در ریاضیات قضیه تالس را به وجود آورد و همین طور توانست فاصله کشتی ها تا ساحل را پیدا کند.

یک مورخ می نویسد تالس توانست ارتفاع اهرام مصر را از روی سایه آن ها اندازه گیری کند. روش او برای این کار این بود که زمانی که اندازه سایه ما به عنوان انسان هم اندازه با قدمان شد سایه اهرام هم روی زمین برابر با ارتفاع آن ها خواهد بود و بدین ترتیب ارتفاع را بدست آورد.

از نظر سیاسی تالس در زمانی می زیسته که ماد ها و کوروش کبیر در ایران حکومت می کرده اند.