تا حالا به فکر کمک به کسی افتادی؟
تا حالا شده خودتو بگذاری جای اون آدم هایی که خرج روزمره شون رو هم ندارن؟
کسی که مجبوره ساده ترین و ارزان ترین غذا رو بیاره سر سفره اش، شاید مجبور بشه از همین وعده های خشک و خالی و ساده اش هم بزنه چون به معنای واقعی هیچی نداره!
امروز تو مرکز شهرمون، همین شهری که وقتی می خوان معرفی اش کنن می رن سراغ خونه ها و ساختمان های لوکس زعفرانیه و فرشته و مغازه های چند میلیاردی با طراحی ها و دکورهای گرونش، همون شهری که می رن سراغ برج و میدان آزادی اش، همون جایی که به برج میلاد می نازه، همون شهری که می خوان معرفی اش کنن فقط از خوبیاش می گن، آره تهران خراب شده رو می گم؛ تو همین شهر توی مرکز شهر یک مادر جوان با دو تا بچه که دنبالش راه افتاده بودن داشت یک گونی سنگین رو به دوش می کشید و از این سطل به اون سطل آشغال، پلاستیک جمع می کرد تا بتونه بفروشه و خرجی در بیاره!
درسته که قانون و قدرت مملکت باید برای این ها کاری انجام بده ولی مردم عزیزمون هم می تونن وقتی این افراد رو می بینن به اندازه توانشان، کمکی کنند. این زن حتی اجازه نداد از رفتنش عکس بگیرم!
گفت اگر شهرداری ببینه از این گزارش ها پخش می شه پولمون رو نمی ده، پلاستیکمون رو نمی خره نگیر خیلی ممنونم ولی نگیر!
یعنی من حتی دیگه نتونستم توضیح بدم که جایی قرار نیست پخش بشه جز یه وبلاگ کم بازدید ..

بیایید دعا کنیم :

خدایا در این روز نو و در این سال نو قدرت تغییر عقاید پوسیده رو به ما بده
به ما قدرتی بده تا بتوانیم عدالت را در قالب قانون در کشورمان و در سراسر جهان برقرار کنیم
خدایا کسانی که هر روز از تو طلب هدایت به راه راست دارند را هدایت کن شاید که بتوانند فقر را ریشه کن کنند، شاید از نعمت هایشان انفاق کنند شاید زکات و خمس را به افراد ضعیف جامعه بپردازند شاید دنیا را جای بهتری کنند ..
خدایا به ما تفکری عطا کن که نه فقط فقر مالی بلکه فقر ناشی از روش غلط زندگی را ریشه کن کنیم.