تعاریف بسیاری از دین وجود دارد اما این دقیقا مشخص نمی کند که دین چیست تا به راحتی مطمئن شوید که تعریف دین، آن را از سحر و جادو و فرقه ها , و حزب ها متمایز می کند. مراقب باشید ..


بسیاری از مردم تعاریف دین را بدون اطلاع زیادی از طیف وسیعی از پدیده های مذهبی و بدون اطلاع از بسیاری از مظاهر فرهنگی متفاوت از دین ارائه می کنند. این تصور غلطی است که فکر می کنند دین باید با خدا، یا خدایان یا موجودات فراطبیعی و یا یک دیدگاه فوق العاده یا معنوی یا واقعیت بزرگتر همراه باشد. هیچ کدام از اینها مطلقا لازم نیست زیرا ادیانی وجود دارند که بدون این عناصر هستند.


جمعیت امروز جهان 7 میلیارد و 610 میلیون نفر هست و این رقم هر لحظه در حال افزایش است. اکثر این مردم اعلام می کنند که به نوعی مذهبی هستند یا دین دارند.


این آمار ممکن است به مرور زمان تغییراتی داشته باشد.


 • مسیحیت : 2 میلیارد و 200 میلیون نفر
 • اسلام :  1 میلیارد و 600 میلیون نفر
 • سکولار : 1 میلیارد و 130 میلیون نفر
 • هندو : 1 میلیارد و 35 میلیون نفر
 • بودا : 490 میلیون نفر
 • شینتو : 120 میلیون نفر
 • سنت آفریقایی : 100 میلیون نفر
 • یهود : 15 میلیون نفر
 • بهایی : 8 میلیون نفر
 • جین : 4 میلیون و 450 هزار نفر
 • زرتشت : 450 هزار نفر
 • و  بیش از چهار هزار مذهب شناخته شده دیگر در جهان


سه دینی که مذاهب خود را تشویق و ترویج می کنند، به دنبال فعال شدن بیشتر اعضا هستند شامل مسیحیت، اسلام و بودیسم هستند.

اسلام سریع ترین رشد در میان تمامی سنت ها را داراست و گفته می شود تا سال 2020  یعنی حدود دو الی سه سال آینده بیشترین پیروان جهان را خواهد داشت.

به هر صورت بعضی از این چهار هزار دین به هیچ خدایی اعتقاد ندارند، برخی از آن ها به نجات انسان به شکل یک روح اعتقاد ندارند و بعضی ها هم به بیش از یک خدا اعتقاد دارند. اما سوال اینجاست که چه چیزی باعث می شود که اسم این اعتقاد آن ها را دین بنامیم!؟


در اینجا یکی از بهترین تعریف هایی که از این موضوع هست را با همدیگر بررسی می کنیم؛ تعریفی که هسته ی مرکزی تمامی مذاهب را می سازد و در عین حال آن ها را از هم متمایز می کند.


دین جامع ترین و فشرده ترین شیوه ی ارزش گذاری بر انسان است